หุ่นยนต์ดินสอ รุ่นที่ 4 Full Arm

หุ่นยนต์ดินสอ รุ่นที่ 4 Fix Arm