ดินสอรุ่นที่ 4

หุ่นยนต์ช่วยแพทย์ และ พยาบาล


ดูเพิ่มเติม>

ดินสอมินิ

หุ่นยนต์รับ Order


ดูเพิ่มเติม>

ดินสอรุ่นที่ 4

พนักงานต้อนรับ และ
แนะนำสินค้า


ดูเพิ่มเติม>

หุ่นยนต์ “ดินสอ”

บริษัท CT Asia Robotic ได้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ชื่อ“ดินสอ”สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลและบริการต่างๆให้แก่มนุษย์

ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถฟังหรือตอบตามคำสั่งที่ได้รับออกมาเป็นท่าทางหรือคำพูดตอบกลับแก่ผู้ใช้งาน
ในอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะพัฒนาต่อไป และมนุษย์จะต้องพึ่งพาหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีมากขึ้นทางบริษัทจึงได้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอขึ้นมา 
Share on facebook
Facebook

Youtube


Contact_home

ติดต่อสอบถาม :

ดินสอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลและให้บริการแก่ผู้ใช้งานสำหรับลูกค้าสนใจสินค้าสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อกรุณาติดต่อ


ติดต่อสอบถาม


สั่งซื้อหุ่นยนต์


Share on facebook
Facebook


ช่วยเหลือ