Products

Home / Products

หุ่นยนต์ดินสอรุ่น 4

หุ่นยนต์ดินสอรุ่น4

หุ่นยนต์ดินสอรุ่น 4 คอยให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือลูกค้าหน้าร้าน, ช่วยเหลือพยาบาล ฯลฯ หุ่นดินสอยังมีฟังก์ชั่นการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เช่น สามารถเต้นกับเรา หรือ สวัสดีพนมมือไหว้เราได้


ดูสินค้าของดินสอตัวใหญ่


หุ่นยนต์ดินสอ รุ่น 4

ผู้สร้าง

สัญชาติ


ดูโบร์ชัวของเรา

หุ่นยนต์ดินสอมินิ

หุ่นยนต์ดินสอมินิ

หุ่นยนต์ดินสอมินิที่พร้อมจะช่วยเหลือและดูแลบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณมีสินค้าทั้งแบบตัวผู้หญิงชื่อ “สวัสดี” และ “ดินสอ” เป็นหุ่นขนาดเล็กผลิตโดยบริษัท CT Asia Robotics ทำหน้าที่ ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ


ดูสินค้าของดินสอมินิ

หุ่นยนต์ดินสอ มินิ Gen 3 

ผู้สร้าง

สัญชาติ


ดูโบร์ชัวของเรา


dinsaw-mini-_-product-_-pic

สินค้าของ “หุ่นยนต์ดินสอ”


สั่งซื้อดินสอ