สั่งกาแฟ และ ชำระเงิน ผ่านหุ่นยนต์ดินสอสนใจสั่งซื้อ