ในยามที่ไม่มีพนักงานเฝ้าหน้าร้านหรือแม้กระทั่งยามกลางคืนที่ร้านปิดแล้วดินสอสามารถมองเห็นคน ทั้งในที่สว่างและที่มืด

ผู้จัดการสามารถ Monitor งานที่หน้าร้านได้หลายร้านพร้อมๆกัน ผ่าน Sensor ต่างๆของดินสอ

และยังสามารถเลือกดูภาพจากกล้องของดินสอได้บนหน้าจอ Dashboard

1635-1637 Pattanakarn Rd., Suan Luang, Bangkok THAILAND. 10250

Tel : +66 2013 1431-4   Fax : +66 2013 1436

Copyright © 2017 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.