1.  มองเห็นคนในระยะ 3 เมตร

2.  มีแขนสามารถทำท่าได้มากถึง 12 ท่า

• ยืนตรง

• กวักมือเรียก

• โพสท่าถ่ายรูป

• ไหว้

• เต้นตามเพลง

• จ๊ะเอ๋

• คำนับ

• ผายมือ

• ถือสิ่งของ*

• จับมือ

• โอบกอด

• บ๊ายบาย

3. จดจำใบหน้าคนได้ (จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เลือก)

4. ระบุเพศและระดับอายุคนได้ (ความแม่นยำมากกว่า 80%)

5. รับคำสั่งจาก Touch Screen

6. ฟังที่ลูกค้าพูดทักทายได้เข้าใจ (ความแม่นยำมากกว่า 80%)

7. VDO Call และบังคับระยะไกลผ่าน Mobile App.

8. มีล้อเคลื่อนที่ตามระบบนำทางอัตโนมัติ (Navigation System)

9. มีระบบสร้างแผนผังที่จะเดินปฏิบัติงานด้วย Laser Scan

10. มีระบบกันชน และเคลื่อนหลบสิ่งกีดขวาง

11. มีระบบกลับฐานชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ

12. ต่อเชื่อมฐานข้อมูลภายนอกได้ (ค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณงานและกรณี)

 

*ถือสิ่งของไม่ควรเกิน 500 กรัม ในเวลาไม่เกิน 5 นาที

1. มองเห็นคนในระยะ 3 เมตร

2. มีแขนสามารถทำท่าได้ 4 ท่า

• ยืนตรง

• คำนับ

• ไหว้

• จับมือ

3. จดจำใบหน้าคนได้ (จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เลือก)

4. ระบุเพศและระดับอายุคนได้ (ความแม่นยำมากกว่า 80%)

5. รับคำสั่งจาก Touch Screen

6. ฟังที่ลูกค้าพูดทักทายได้เข้าใจ (ความแม่นยำมากกว่า 80%)

7. VDO Call และบังคับระยะไกลผ่าน Mobile App.

8. มีล้อเคลื่อนที่ตามระบบนำทางอัตโนมัติ (Navigation System)

9. มีระบบสร้างแผนผังที่จะเดินปฏิบัติงานด้วย Laser Scan

10. มีระบบกันชน และเคลื่อนหลบสิ่งกีดขวาง

11. มีระบบกลับฐานชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ

12. ต่อเชื่อมฐานข้อมูลภายนอกได้ (ค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณงานและกรณี)

 

1635-1637 Pattanakarn Rd., Suan Luang, Bangkok THAILAND. 10250

Tel : +66 2013 1431-4   Fax : +66 2013 1436

Copyright © 2017 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.