เมื่อเห็นคนเดินผ่าน ดินสอจะทักทายต้อนรับหรือ พยายามเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าชมสินค้า ดินสอสามารถพูดได้หลายภาษา

ในการพบครั้งแรกดินสอสามารถขอให้ลูกค้า ลงทะเบียนโดยถ่ายรูปหน้าลูกค้าเก็บไว้เพื่อทักทาย ในครั้งถัดไปที่พบกัน

เพิ่มเติมได้ว่าให้จำว่าเป็นลูกค้า VIP หรือ เคยซื้ออะไร เพื่อทักทายอย่างเหมาะสม

เมื่อดินสอเห็นลูกค้าเข้าร้านสามารถแจ้ง พนักงานโดย

• ส่งเสียงว่ามีลูกค้าเข้าร้าน

• ส่ง Notification ไปยัง Mobile Application ของพนักงาน

ไหว้ตามมารยาทของไทยหรือจะขอจับมือแบบ ตะวันตก หรือ จะโค้งคำนับแบบญี่ปุ่น

หรือเพื่อเป็นการส่งลูกค้าออกจากร้าน พร้อมขอบคุณลูกค้า

อาทิ

• สวัสดี

• ทำอะไรได้บ้าง

• เรียกพนักงาน

• น่ารักจัง

• บ๊าย บาย

พนักงานสามารถ VDO Call เพื่อพูดคุยจากทางไกล มายังลูกค้าได้โดยทำบนระบบของดินสอ

 

 

1635-1637 Pattanakarn Rd., Suan Luang, Bangkok THAILAND. 10250

Tel : +66 2013 1431-4   Fax : +66 2013 1436

Copyright © 2017 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.