ปลอดภัยสำหรับคนทั้งอาคาร

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรอง ผู้ที่มีไข้ก่อนที่จะผ่านเข้ามาในอาคาร
หุ่นยนต์ดินสอสามารถตรวจวัดไข้ด้วย Thermo Sensor ที่ติดตั้งบริเวณส่วนบน ของดินสอ และทำงานเองได้โดยไม่ต้องมี
เจ้าหน้าที่มาคอยควบคุม

ผู้ที่ไม่มีไข้จะได้รับแผ่นสติ๊กเกอร์จากเครื่องพิมพ์ อัตโนมัติ โดยบนแผ่นสติ๊กเกอร์จะระบุวันที่ วัดอุณหภูมิให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างรายงาน

ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน

• ติดตั้งหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิรอบข้างไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส และไม่แปรปรวน
• ต้องไม่หันหน้ามองไปยังตำแหน่งที่มีแสงสว่างส่องเข้ามามากๆ อาทิ วัตถุที่มีความร้อนมาก หลอดไฟที่มีแสงจ้า กำแพง กระจก หน้าต่าง ประตู
• พื้นที่ในการติดตั้งหุ่นยนต์ ต้องมีระยะห่างระหว่าง TR-Box และ หุ่นยนต์ 150–180 เซนติเมตร
• ระยะความสูงของโต๊ะ หรือที่ติดตั้งหุ่นยนต์ จะต้องมีความสูงจากพื้น 120 เซนติเมตร (ผู้ซื้อจัดเตรียม)
• หลังจากติดตั้งหุ่นยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ควรเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ และอุปกรณ์จากจุดที่กำหนดไว้ เพราะจะทำให้ค่าการวัดผิดพลาดได้
• หุ่นยนต์ไม่สามารถตรวจวัดไข้บุคคลที่มีเงื่อนไขดังนี้
– ใส่หน้ากาก Face Shield
– ใส่หมวก
– โพกผ้าที่ศีรษะ
– มีผมมาปกติดบริเวณหน้าผากเพราะอาจทำให้การวัดคลาดเคลื่อน หรือวัดไม่ได้

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด