หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วย ลดการ Contact ลดความเสี่ยง

Specification

การมองเห็น

การรับคำสั่ง

การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก

ข้อมูลจำเพาะ

อุปกรณ์เสริม (Optional)

Mobile Appication