หุ่นยนต์ผู้ช่วยงาน OPD

หุ่นยนต์ดินสอ

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ดินสอมีการพัฒนาขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ AI ทางการแพทย์
จากที่ดินสอสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น จนถึงปัจจุบันสามารถช่วยงานบริการผู้ป่วยนอกในแผนก OPD ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วประเทศ

ทักทายเมื่อเห็นคน

AI Detect คน หรือจดจำใบหน้า*

ตรวจความเสี่ยง Covid-19

AI Voice Recognition ด้วยเสียงภาษาไทย ในการถาม-ตอบ

Screening & Triage

AI Symptom สอบถามอาการ
และแนะนำแผนกที่ควรไปตรวจ

ตรวจสอบสิทธิฯ

Card Reader อ่านบัตรประชาชน
เชื่อมต่อระบบ สปสช.

แจ้งแผนที่แผนกและให้ข้อมูล Content ต่างๆ ได้ไม่จำกัด

แสดงภาพแผนที่แผนกบนหน้าจอ

*Optional

วัด Vital Signs แบบ Self Service

ดินสอสามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์วัด Vital Signs ได้แก่ Blood Pressure, Heart Rate, Body Temp, SpO2, และ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง
ดินสอจะแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง Self Service ดินสอแนะนำได้หลายภาษา อาทิ ไทย พม่า อังกฤษ ฯลฯ

ข้อมูลรวบรวมอัตโนมัติ

ข้อมูลที่วัดได้ของผู้ป่วยจะแสดงผลบนจอของดินสอ พร้อมส่งเข้าสู่ Web Application ได้ทันที

กรณียังไม่ Integrate กับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล

กรณี Integrate กับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล
ข้อมูลรวบรวมอัตโนมัติ

• งานต้อนรับลูกค้า
• งานแนะนำสินค้าโปรโมชั่น
• งานเฝ้าร้าน
• งานช่วยรักษาความปลอดภัย

Features & Functionalities

1. มองเห็นคนในระยะ 3 เมตร
2. มีแขนสามารถทำท่าได้มากถึง 12 ท่า
• แขนข้างลำตัว   
• กวักมือเรียก     
• โพสท่าถ่ายรูป
• ไหว้                 
• เต้นตามเพลง   
• จ๊ะเอ๋
• คำนับ               
• ผายมือ             
• ถือสิ่งของ*
• จับมือ               
• โอบกอด           
• บ๊ายบาย
3. จดจำใบหน้าคนได้ (Optional)
4. รับคำสั่งจาก Touch Screen
5. ฟังที่ผู้ป่วยพูดได้เข้าใจ**
6. VDO Call และบังคับระยะไกลผ่าน Mobile App.
7. มีล้อเคลื่อนที่ตามระบบนำทางอัตโนมัติ (Navigation System)
8. มีระบบสร้างแผนผังที่จะเดินปฏิบัติงานด้วย Laser Scan
9. มีระบบกันชน และเคลื่อนหลบสิ่งกีดขวาง
10. มีระบบกลับฐานชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ
11. ต่อเชื่อมฐานข้อมูลภายนอกได้ (ค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณงานและกรณี)    

*ถือสิ่งของไม่ควรเกิน 500 กรัม ในเวลาไม่เกิน 3 นาที
**ระดับความแม่นยำมากกว่า 85%