หุ่นยนต์ดินสอช่วยแบ่งเบาภาระ แพทย์ และ พยาบาล

จากประสบการณ์การพัฒนาโซลูชั่นด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งในไทยและในญี่ปุ่นระบบบนหุ่นยนต์ดินสอมีการวิวัฒนาการขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการแพทย์
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับงานวิจัยที่ทำร่วมกับโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ทำให้มีการใช้ Solution ของดินสอมากขึ้นในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เอกสารนี้รวบรวมงานที่ดินสอมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาล

ลักษณะของงานมีทั้งที่เป็นแบบ Stand Alone งาน integration กับระบบของโรงพยาบาล รวมไปถึงงานด้าน AI

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด